Roland Zuidema

Mijn missie: Organisaties ontwikkelen door een effectieve verbinding met de betekenis te realiseren. Op alle niveaus.

#organisatieontwikkelaar #interimmanager #onderwijsontwikkeling #toezichthouder
Roland Zuidema

Mijn aanpak is erop gericht organisaties terug te brengen naar de bestaansbasis. Dat doe ik vanuit een scherpe NU-analyse, waaruit helder geformuleerde doelen geformuleerd worden. Beide dienen door de leiding en uiteindelijk een groot deel van de organisatie omarmd te worden. Daarbij dient tegelijkertijd breed draagvlak te ontstaan mee te bouwen aan een verbeterplan en bijbehorende routeplanner. Deze co-creatie is een van de voorwaarden om tot blijvend resultaat te komen.

 

Ik ben analytisch ingesteld, respectvol en direct waar nodig. Ik hanteer verdiepende, activerende en oplossingsgerichte aanpakken. Ik heb oog voor de menselijke maat met een scherpe kijk op groepsdynamiek en groepssystemen.  

  

Mijn professionele ervaring heb ik opgedaan op drie continenten. Ik heb zowel in profit als non-profit omgevingen gewerkt. Ik ben gewend verschillende rollen in te nemen zoals die van onderzoeker, trainer, coach of (eind)verantwoordelijk directeur of bestuurder. Ik ben gericht op het bereiken van betekenisvolle resultaten voor klanten en op groei van medewerkers en de organisatie. Werkplezier, uitdaging en persoonlijk leiderschap vind ik daarbij essentieel. 

 

 

Enkele weetjes over mij:

- Ik ben co-auteur van het boek "Gouden regels voor een sterke school". Een managementboek voor het voortgezet onderwijs.  

- Als sociaal ondernemer ben ik in 2015 gestart met een zorgboerderij en lodge in Tanzania. MARK's farm & lodge. Natuur- en safari-liefhebbers zijn daar van harte welkom en steunen met hun bezoek de integratie van mensen met autisme of een verstandelijke beperking in de Afrikaanse samenleving. 

 


Mijn partners

Afhankelijk van de vraag, werk ik samen met andere ZZP-ers of bedrijven op specifieke gebieden zoals financiën, HR, juridisch. In overleg met de klant wordt gekeken wat de meest passende constructie is. Z&P is gewend op te treden als regievoerder en hoofdaannemer.