Organisatie-ontwikkeling

Je omgeving verandert en je organisatie dient mee te veranderen.  Je wilt verder met samenwerking of zelfsturing. Maar wat vraagt dat van je medewerkers en de leidinggevenden? Wij geven organisatieontwikkeling vorm vanuit een ontwerp op maat met duidelijke gekozen gekozen interventies. 

Focus op de bedoeling. Helder (her)formuleren van de doelen en vasthoudend en actiegericht werken aan de realisering ervan. Eigenaarschap op alle niveaus met een ontwikkelplan voor alle medewerkers. Want ontwikkelen is leren en leren is ontwikkelen. 

 

 

Individuele- en teamcoaching

Individuele coaching  richt zich op een werkgerelateerd thema dat aandacht nodig heeft. Wil je groeien in je leiderschapsrol? Wil je je medewerkers beter leren motiveren? Kom je niet tot de juiste strategische keuzes? Een coachtraject kan je inzicht verschaffen, je effectiviteit vergroten en je helpen naar nieuw perspectief.

 

Teamcoaching

Een nieuwe samenstelling in het MT? Samen een nieuwe strategie ontwikkelen? Aan de slag met zelfsturing en zelforganiatie?  Effectiever worden als team en maximaal gebruik maken van elkaars talent. Vanuit onze jarenlange ervaring gaan we met uw team aan de slag. Onze theoretische basis ligt in het model van concurrerende waarden van Robert Quinn, gekoppeld aan de ‘7 habits’ van Stephen Covey.

 

Te verwachten resultaten:

- besluitvaardigheid

- rolduidelijkheid

- positieve feedbackcultuur

- gezamenlijkheid op de strategie

- betere samenwerking met onderling vertrouwen en begrip.

Leiderschaps-ontwikkeling

Leiderschap gaat over het realiseren van iets dat je belangrijk vindt. Over het nemen van je verantwoordelijkhed en het pakken van je rol. Binnen een organisatie gaat het daarbij om het je verbinden aan de doelen van de organisatie en de doelen die voor jouw rol gelden. Maar ook hoe je nieuwe doelen formuleert in een veranderende context.

 

Een traject voor leiderschapsontwikkeling is altijd maatwerk en vormt een combi tussen het ontwikkelen van competenties, het opdoen van nieuwe kennis en deze al doende en reflecterend toepassen in de praktijk.