Mijn professionele waarden


Onderstaande waarden geven aan waar ik voor sta en hoe ik dingen doe. 

 

Verbinding: ik ga voor werkelijk contact met elkaar, waarbij we er voor open staan om van elkaar te leren. 

 

Betrouwbaar: ik werk open, transparant en kom afspraken na. Ik ben aanspreekbaar.  

 

Gelijkwaardig: ik zie de klant als partner. Organisatieontwikkeling vindt plaats vanuit co-creatie, waarbij inbreng van de klant onmisbaar is en de regie van de klant zo optimaal mogelijk benut wordt. 

 

Duurzaam: met de gevonden oplossingen beoog ik blijvend resultaat.