CRKBO registratie

Zuidema & Partners voldoet aan de kwaliteitscode voor docenten voor kort beroepsonderwijs en is in januari 2018 geauditeerd op basis van de CRKBO kwaliteitsnormen opgesteld door het CPION, het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland, ‘het onafhankelijk auditbureau' dat tevens verantwoordelijk is voor ‘toetsing, registratie en diplomering van post-initiële opleidingen’ in Nederland. In het kader van nieuwe Europese BTW-wetgeving heeft de Nederlandse overheid het CPION de opdracht gegeven instellingen te toetsen op de gestelde CRKBO kwaliteitsnormen.

 

Zuidema & Partners staat ingeschreven in het kwaliteitsregister docenten CRKBO, dat tevens inhoudt dat we onze coaching, trainingen en opleidingen BTW-vrij mogen aanbieden.

 

We zijn blij met onze registratie in het CRKBO register, zodat we onze klanten nog beter kunnen bedienen!