Organisatieontwikkeling

Je omgeving verandert en je organisatie dient mee te veranderen.  Je voelt dat een volgende stap nodig is, maar er is geen gedeeld urgentiebesef. Wij geven organisatieontwikkeling vorm vanuit een heldere analyse, een ontwerp op maat en met duidelijke gekozen interventies. Alle keuzes uiteraard afgestemd met u als opdrachtgever.

Focus op de bedoeling. Helder (her)formuleren van de doelen en vasthoudend en actiegericht werken aan het verwerkelijken ervan. Eigenaarschap op alle niveaus. Want ontwikkelen is leren en leren is ontwikkelen. 

Meer weten? Neem contact met ons op.