Aanpak inburgering

Beleidsondersteuning

Gemeenten krijgen opnieuw de regie over de inburgering van nieuwkomers. Dat betekent dat gemeenten eigen beleid en aanpakken kunnen ontwikkelen. Ook beleid hoe invulling gegeven kan worden aan het PIP, het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie. Wij geloven dat hier een prachtige kans ligt om in samenspraak met betrokkenen (o.a. nieuwkomers, andere burgers, bedrijfsleven en onderwijs) beleidsplannen te maken die écht impact gaan hebben. Onze ondersteuning gaat in co-creatie met de gemeente als opdrachtgever. Afhankelijk van de vraag adviseren, onderzoeken, begeleiden, schrijven, trainen of regisseren wij. 


Trainingen voor inburgeraars

Wij ontwikkelen trainingsprogramma's op maat voor inburgeraars. Al onze trainingen kenmerken zich door:

- activerende aanpakken en werkvormen, waarbij de deelnemers maximaal leren.

- duo trainers, waarbij altijd één trainer ervaringsdeskundige is (recent ingeburgerd).

- ingebed in het dagelijkse leven van de inburgeraar met praktische opdrachten.

- gebruik makend van een buddy systeem tussen inburgeraar en andere burgers.

- leren in kleine groepen van maximaal 15 deelnemers.

 

 

 

 


Persoonlijke begeleiding

Wij geloven dat goede inburgering slechts plaats kan vinden, wanneer de inburgeraar vaardigheden ontwikkelt voor het dagelijkse leven, wonen en werken. Dat gaat verder dan een training, maar raakt juist de dagelijkse leefsituatie. Het gaat hierbij om het toepassen van vaardigheden als: het opbouwen van een netwerk, contacten leggen in de buurt, planning en time-management, budgetteren, boodschappen doen, etcetera. Vanuit een NU-beschrijving stellen we, samen met de inburgeraar, een persoonlijk plan op. Dit plan speelt ook een rol in teamtrainingen. Persoonlijke begeleiding zal namelijk ook plaatsvinden tussen deelnemers onderling. 

 

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.  

#inburgeren #gemeente #PIP #teamtraining #begeleidingbijinburgering
Inburgeren doe je samen