Onderwijsontwikkeling

Omdat leerlingen het beste onderwijs verdienen.

Wij ondersteunen scholen bij de volgende stap in de ontwikkeling. Dat doen we door zicht te geven op het huidige functioneren, gezamenlijk haalbare ambities te formuleren en deze vervolgens te vertalen naar concrete plannen. Vervolgens richt de begeleiding zich op de uitvoer van deze plannen. Onze benadering daarbij is integraal, iedereen neemt zijn of haar verantwoordelijkheid vanuit een duidelijke rol. We versterken inzicht, vaardigheden en leiderschap op alle niveaus, van de directiekamer tot in de klas.

 

Bij een ontwikkeltraject gaan we uit van maatwerk, aansluitend op de ambities en uitdagingen van de school. Professionalisering is daarbij een onmisbaar onderdeel. Zonder nieuwe inzichten en vaardigheden geen ontwikkeling is onze overtuiging. We werken daarbij samen met een netwerk van professionals.

 

Waarom Zuidema & Partners?

 

Ons hart klopt voor (passend) onderwijs en ontwikkeling. We hebben jarenlange ervaring in het onderwijs en de begeleiding van schoolontwikkeling. We zijn een netwerkorganisatie en werken samen met trainingsbureaus, ZZP-ers en onderzoeksprofessionals. Daardoor bieden wij de best mogelijke ondersteuning, met duurzame resultaten. 

 

 

Meer weten? Bel of app ons of vul het contactformulier in. Is je onderwijs nog van deze tijd?

Wat zijn 21e eeuwse vaardigheden?

21e eeuwse vaardigheden, of 21st century skills, zijn competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst. Op de site van leraar 24 valt er veel over te lezen.