Interim management


Wanneer kies je voor een interim-manager?

#interimmanagement #leiderschap #organisatieverandering #changemanagement
Overwegingen om wel/niet te kiezen voor een interimmer

 

Een interimmanager kan in verschillende situaties de beste oplossing zijn. Van het invullen van een dringende behoefte tot het begeleiden van een overgangsfase van het bedrijf, een interimmanager kan net de persoon zijn die je organisatie nodig heeft.

 

Drie situaties wanneer een interim-manager waarschijnlijk de beste oplossing zal bieden:

 

 

 

 

 

 

 

1.     Er is haast en je hebt weinig tijd om te handelen. De organisatie staat bijvoorbeeld voor grote veranderingen of iemand die van vitaal belang is voor het bedrijf is vertrokken of uitgevallen. In deze situaties kan een interimmanager uitkomst bieden. Wij kunnen doorgaans al binnen enkele dagen enkele kandidaten aan u voorstellen die vrijwel per direct beschikbaar zijn.  De interim-manager werkt meestal voor een periode van drie tot negen maanden. De insteek is dat het een passende periode is om een vaste medewerker voor de organisatie te werven of om de gewenste aanpassingen te realiseren voordat een meer permanente oplossing gezocht kan worden.

 

2.     Er is een specifiek probleem. Interim-managers zijn professionals in hun vakgebied en weten hoe ze uw uitdagingen moeten aanpakken. Van een interimmer mag u verwachten dat er een degelijk plan wordt neergezet en dat deze vervolgens geimplementeerd zal worden.  Daar waar adviseurs / consultants de implementatie vaak aan de organisatie overlaten, zal de interimmanager juist een (eind)verantwoordelijke rol nemen, zijn/haar visie doorvoeren en ervoor zorgen dat beoogde doelen bereikt worden. 

 

3.     Er is onafhankelijkheid en iemand van buiten nodig. Het is eigen aan organisaties een zekere mate van tunnelvisie te ontwikkelen. “Zo doen we dat hier” is een veelgehoorde uitspraak. Ook kan een organisatie een cultuur hebben ontwikkeld die belemmerend is geworden voor het realiseren van de doelstellingen. Van een interimmanager mag u verwachten dat hij/zij niet komt met een doelstelling om te ‘blijven’ met het onvermijdelijke mee-kleuren tot gevolg. Integendeel, interimmers kunnen de juiste aanzetten geven en voorwaarden creëren tot een gewenste cultuurverandering. Zij zijn er om de klus tot een goed einde te brengen en om de dingen beter te laten lopen, ook als dit stof doet opwaaien.

 

Wanneer structurele veranderingen binnen een organisatie nodig zijn, zullen mensen de noodzaak vaak niet onmiddellijk onderschrijven. Immers, bestaande structuren en patronen worden ter discussie gesteld en doorbroken. In zo’n context een nieuwe manager/directeur/bestuurder werven, kan tot ongewenste situaties leiden. Medewerkers kunnen in een overgangsfase heftig reageren en de onzekerheid rondom de komst van de nieuwe leider kan in sommige gevallen behoorlijk intimiderend zijn.

 

Een interim manager blijft echter maar voor een bepaalde periode. Zij zullen automatisch minder negatieve reacties veroorzaken bij medewerkers. En waar dit wel gebeurd geeft dit juist zicht op de echte issues. Medewerkers staan vaak meer open voor de ideeën en strategieën van de interimmer, zodat deze ook zeker kan zijn van de positieve impact die hij uitoefent tijdens zijn aanwezigheid. Mocht het wel daadwerkelijk botsen tussen een lid van uw team en de interim manager, dan loopt je niet het risico de medewerker hierdoor te verliezen, tenzij dit uiteraard passend is bij de (verander)opdracht. 


Interim managers met de juiste expertise en persoonlijkheid

Wij kijken bij jouw uitdaging of probleem wie de juiste expertise én persoonlijkheid heeft om hiermee aan de slag te gaan. Onze interimmers zijn ervaren, kennen het vak en weten wat mensen beweegt in organisaties. Zij gaan niet mee in de waan van de dag, maken daardoor snel meters, boeken resultaten, maar zorgen er ook voor dat de randvoorwaarden voor duurzame resultaten gecreëerd worden en dat de opdracht juist wordt overgedragen.

 

 

Meer weten? Neem contact met ons op.