Organisatie-ontwikkeling

Komen tot de juiste keuzes om de organisatie toekomstbestendig te maken. Focus op het bestaansrecht.  Helder formuleren van de organisatiedoelen en vasthoudend en actiegericht werken aan de realisering ervan. Eigenaarschap op alle niveaus. Doelgericht veranderingsprocessen vorm geven met focus op het primaire proces. Individuele- en teamcoaching

Individuele coaching  richt zich op een werkgerelateerd thema dat aandacht nodig heeft. Wil je groeien in je leiderschapsrol? Wil je je medewerkers beter leren motiveren? Kom je niet tot de juiste strategische keuzes? Een coachtraject kan je inzicht verschaffen, je effectiviteit vergroten en je helpen naar nieuw perspectief.

 

Teamcoaching

Een nieuwe samenstelling in het MT? Samen een nieuwe strategie ontwikkelen? Aan de slag met zelfsturing en zelforganiatie?  Effectiever worden als team en maximaal gebruik maken van elkaars talent. Vanuit onze jarenlange ervaring gaan we met uw team aan de slag. Onze theoretische basis ligt in het model van concurrerende waarden van Robert Quinn, gekoppeld aan de ‘7 habits’ van Stephen Covey.

 

Te verwachten resultaten:

- besluitvaardigheid

- rolduidelijkheid

- positieve feedbackcultuur

- gezamenlijkheid op de strategie

- betere samenwerking met onderling vertrouwen en begrip.

Leiderschaps-ontwikkeling

Leiderschap staat voor het realiseren van iets dat je belangrijk vindt. Leiderschap gaat over het nemen van verantwoordelijkhed en het pakken van je rol. Binnen een organisatie gaat het daarbij om het je verbinden aan de doelen van de organisatie en de doelen die voor jouw rol gelden. Maar ook in staat zijn om nieuwe doelen te formuleren in een veranderende context. Bij verantwoordelijkheid nemen, neem jij zelf, of jullie als team, het heft in eigen handen. Een traject voor leiderschapsontwikkeling is altijd maatwerk en vormt een combi tussen het ontwikkelen van competenties, het opdoen van nieuwe kennis en beide kunnen toepassen in de praktijk.