Onze aanpak

Onze ontwikkeltrajecten starten altijd met een analyse van de huidige situatie. Na het zo breed mogelijk delen en dragen van de analyse met de betrokkenen binnen de organisatie, wordt een ontwikkelstrategie geformuleerd. Hierin worden concrete doelen geformuleerd, zodat voor iedereen helder is wat er moet gebeuren. Deze 'actieplanning' kenmerkt zich door: gedragenheid, eigenaarschap en doelbewustheid. De eigen kracht binnen de organisatie wordt maximaal benut en versterkt. Tijdens een ontwikkeltraject worden met enige regelmaat tussenevaluaties gehouden met als doel de voortgang en opbrengsten in beeld te brengen en eventueel bij te sturen. 

 

Onze coachingstrajecten starten altijd met een vrijblijvende intake, waarbij gekeken wordt in hoeverre er een match gevonden kan worden tussen de coachee(s) en de coachvraag en de aanpak en mogelijkheden van Z&P.  Aan het einde van de intake wordt samen bepaald of we gaan samenwerken. Hierbij wordt een inschatting gemaakt van het proces, de aanpak en de bijbehorende kosten. Dit resulteert uiteindelijk in een concreet, schriftelijk voorstel voor u als klant.