Posts met de tag nederlandcoaching · 15. augustus 2019
Aan het begin van een nieuw schooljaar vragen veel mensen zich af of ze zich bevinden op de plek waar ze willen zijn. Aan zo'n vraag zit vaak zowel een persoonlijke als een professionele kant. Mijn coachingsprogramma "Een jaar vooruit", ondersteunt je om je inzicht te verschaffen, je effectiviteit te vergroten en je te helpen naar nieuwe perspectieven.
onderwijs · 05. november 2018
Het vernieuwde toezichtkader van de Onderwijsinspectie daagt scholen uit om eigen ambities na te streven. Tegelijkertijd dient de basiskwaliteit op orde te zijn. Die focus op beide aspecten kan als een spagaat voelen. Hoe ga je hier als schoolleider mee om? Drie stappen om te komen tot een sterke, maar ook ambitieuze school