onderwijs

onderwijs · 05. november 2018
Het vernieuwde toezichtkader van de Onderwijsinspectie daagt scholen uit om eigen ambities na te streven. Tegelijkertijd dient de basiskwaliteit op orde te zijn. Die focus op beide aspecten kan als een spagaat voelen. Hoe ga je hier als schoolleider mee om? Drie stappen om te komen tot een sterke, maar ook ambitieuze school
onderwijs · 01. mei 2018
Docenten professionele ruimte geven en tegelijkertijd het best mogelijke onderwijs voor de leerling willen organiseren. Een zoektocht waar iedere leidinggevende binnen het onderwijs mee te maken heeft. Zelfsturende teams vaak als dé oplossing aangedragen. De praktijk blijkt echter weerbarstig. Alleen wanneer scholen als professionele organisaties functioneren is de basis voor zelfsturing gelegd. Dat vraagt echter om leiderschap.